Concurso Carteis 2022

22 Jun Concurso Carteis 2022

BASES CONCURSO DE CARTEIS 2020 – XXII Noite Meiga

A asociación cultural Ribadavia Activa -T de Ribadavia (Ourense) na XXII Edición, convoca a quen desexe participar, a un Concurso de Carteis co fin de seleccionar ao que sirva como Cartel Anunciador da citada edición.
Para ese efecto, establécense as seguintes bases:

 1. TEMA:
  Noite Meiga (bruxas, magos, almas en pena, sapos, demos,…)
 1. PARTICIPACIÓN:
  Poderán participar no concurso todos os artistas que o desexen, e poderán enviar todas as obras que queiran.
 1. SISTEMA e FORMATO:
  Todos os traballos serán inéditos. O tamaño do orixinal será 43×63 cm, en formato vertical. O Formato de entrega poderá ser en *. jpg, *. gif, *. psd, *. bmp, *. png,*. fh*, en formato dixital.
 1. PREMIO:
  Concederase un único premio de 200 euros ao autor do cartel elixido máis infitación a festa con pernoita e cea para duas persoas.
  A obra premiada quedará en propiedade da asociación.
 1. PRESENTACIÓN e ENTREGA:
  Os carteis presentaranse sen firma do autor, e baixo un lema ou pseudónimo, e acompañado dos seguintes datos: Nome e apelidos, localidade e número de teléfono do autor, para poder contactar en caso de resultar ser o gañador.
  As obras serán enviadas en formato dixital, finalizando o prazo de entrega o día 24 de Setembro, por correo electrónico a: noitemeigaribadavia@gmail.com.
 1. TEXTO:
  A obra deberá conter o seguinte texto:

NOITE MEIGA
29 DE OUTUBRO DO 2022
RIBADAVIA
www.noitemeiga.es

 1. TÉCNICA:
  Libre.Os carteis deseñados por computador deberán ter a resolución suficiente para poder imprimilos a un tamaño de 43x63cm.
 1. EXPOSICIÓN:
  Os carteis presentados ao concurso serán expostos nun lugar e data acordada polos membros da asociación. As obras presentadas ao concurso pasarán a ser propiedade da asociación, perdendo todos os dereitos de autor sobre a obra.
 1. XURADO:
  O xurado estará composto polo Presidente de Ribadavia Activa-T e por persoas relacionadas co mundo da arte designadas polos membros da asociación, elixirán o mellor traballo, comunicándolle ao autor tal decisión, e sendo o seu veredicto inapelable. Como secretario do xurado actuará o que o é da asociación Ribadavia Activa-T.
  A data máxima para a publicación do fallo do concurso será o 1 de Outubro do 2022.

 2. O xurado se reserva a posibilidade de declarar o concurso deserto, se ao seu xuízo, ningunha das obras presentadas considérase merecedora de ser premiada.
 1. REPRODUCIÓN:
  Noite Meiga poderá efectuar todas as reproducións que sexan necesarias do cartel gañador e difundilo polos medios de publicidade que estime adecuadas, sen que o seu autor poida evocar dereitos respecto diso.
  Durante o proceso de pre-impresión poderanse incluír no cartel premiado algún logotipo de patrocinadores.

As obras serán tratadas co máximo coidado.

No Comments

Post A Comment